Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Centrum pro rodiny KAPPA-HELP

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015400

Projekt se zaměřuje na konkrétní klíčový společensky prospěšný program a činnosti, realizované pro cílovou skupinu osob z oblasti Lipnicka, které jsou v péči OSPOD, se zaměřením na jejich návrat zpět do společnosti, vyřešení jejich problémů, aktivity v rámci projektu jsou realizované terénní i ambulantní formou, nad rámec základních činností sociálních služeb, které jsou nepostradatelnou součástí péče o klienty a mají velmi příznivý dopad na klienty i společnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Oběti trestné činnosti, Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, Osoby ohrožené předlužeností, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Příjemce

 • KAPPA-HELP, z.s.
 • IČ: 66743192
 • Sídlo:
  • Ulice: Kojetínská
  • Číslo popisné: 382/11
  • Městská část: Přerov
  • Město: Přerov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 774 562,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 136 687,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 7. 2020