Zpět

Cesta z dluhů v Praze

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017120

Projekt se zaměřuje na tématiku zadluženosti obyvatel Prahy, zejména jejich jihovýchodních městských částí. Klientům budou zdarma poskytovány služby nad rámec odborného sociálního poradenství nejen v oblasti finanční gramotnosti, ale i v oblasti oddlužení dle zákona o insolvenci a dalších návazných témat. Dlouhodobá práce s vybranými cíl. skupinami (osoby ohrožené předlužením, poskytovatelé služeb) je postavena na poskytování individuální, dlouhodobé a komplexní pomoci a podpory.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha; Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Cesta integrace, o.p.s.
 • IČ: 26619032
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo nám.
  • Číslo popisné: 6/17
  • Městská část: Říčany u Prahy
  • Město: Říčany
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 629 847,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 629 847,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
4. 1. 2022