Zpět

Chytrá Příbram II

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014692

Projekt si klade za cíl podpořit město Příbram v oblasti zvýšení kvality strategického řízení za využití moderních přístupů z oblasti veřejné správy. V návaznosti na realizované projekty města Příbrami je jeho těžištěm klíčová aktivita tvorby a implementace Strategie rozvoje Městského úřadu Příbram a doplnění vybraných pasportů, analytických dokumentů a databází, které poskytnou kvalitní podklady pro rozhodování o rozvojových aktivitách města.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Veřejnost, Volení zástupci

Příjemce

 • Město Příbram
 • IČ: 00243132
 • Sídlo:
  • Ulice: Tyršova
  • Číslo popisné: 108
  • Městská část: Příbram I
  • Město: Příbram
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26101

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 383 896,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 773 628,75

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona; Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021