Zpět

Človíček - dětská skupina I.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016471

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_15_035, 03_15_036, 03_16_132, 03_17_073 a 03_17_074, na který tento projekt navazuje, je CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008343
-adresa místa provozu: Brno, Lidická 1869/28, 602 00
-kapacita dětské skupiny: 12 míst
-celkový harmonogram projektu: od 1.5.2020 do 30.4.2022
-forma dětské skupiny: DS pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 30. 4. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Akademie Alfadeck z.ú.
 • IČ: 01776291
 • Sídlo:
  • Ulice: Klíčova
  • Číslo popisné: 1261/2d
  • Městská část: Černovice
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 61800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021