Zpět

CZEPA - Kvalitní a dostupné soc. poradenství a peer mentoring

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017173

Projekt směřuje k:
- A - podpoře osob se zdrav. postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob - podpora paraplegiků a tetraplegiků (peer mentoring, odborné konzultace pro osoby na vozíku po poranění míchy) a zlepšení dostupné péče pro ně.
- B - zvyšování kvality a rozvoje u registrované soc. služby u odb.soc. poradenství, které bude zaměřeno na audit soc. služby, metodickou podporu, vzdělávání soc. pracovníků, supervizi. Zajišťuje pokračování, zkvalitnění a udržení peer mentoringu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
 • IČ: 00473146
 • Sídlo:
  • Ulice: Dygrýnova
  • Číslo popisné: 816/8
  • Městská část: Černý Most
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 511 175,62
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 511 175,63

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
23. 3. 2022