Zpět

Dagmar Czechová - Vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012944

Projekt je připraven pro zaměstnance fy - podnikající fyzické osoby Dagmar Czechová. Budou realizována školení v oblasti Měkké a manažerské dovednosti.
Projekt bude realizován v Olomouckém kraji a je plánován na 2 roky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 30. 11. 2021
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Dagmar Czechová
 • IČ: 47843187

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 532 276,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
13. 12. 2021