Zpět

Dejme šanci všem

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012321

Cílem projektu je přispět k podpoře integrace OZP pomocí jejich aktivizace, zvyšování motivace k hledání zaměstnání, zlepšování zaměstnatelnosti a podpory při uplatnění se na trhu práce. Dále pak předcházet dalšímu prodlužování dlouhodobé nezaměstnanosti a s ní spojeným negativním sociálním dopadům. Do projektu vstoupí 80 osob z CS, 70 osob získá kompetence potřebné pro uplatnění na trhu práce (přičemž 20 získá dotované pracovní místo a 5 si zvýší kvalifikaci).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2020 - 31. 7. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • KONÍČEK, o.p.s.
 • IČ: 27002527
 • Sídlo:
  • Ulice: Adamovská
  • Číslo popisné: 6
  • Městská část: Adamov u Českých Budějovic
  • Město: Adamov
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37371

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 728 312,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 657 937,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.1 Přístup k zaměstnání
 • Specifický cíl: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
 • Výzva: Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021