Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1

Číslo: 090

Platnost od: 21. 3. 2019 08:00

Platnost do: 10. 5. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 3. 2019 09:00

Alokace v Kč: 400 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:23

Specifický cíl:
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
    Investiční priorita:
  • 1.1 Přístup k zaměstnání
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

 


 
Uveřejněno: 21. 3. 2019
 
Aktualizováno: 18. 9. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel