Zpět

Dětská skupina Amátka 2020-2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016614

-číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008485
-přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Malé náměstí 120, 50003, Hradec Králové
-kapacita dětské skupiny: 6
-harmonogram realizace: od 1.9.2020 do 28.2.2022
- forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • AMÁTKA DĚTEM o.p.s
 • IČ: 28854501
 • Sídlo:
  • Ulice: Malé náměstí
  • Číslo popisné: 120/13
  • Městská část: Hradec Králové
  • Město: Hradec Králové
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 500 03

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 923 661,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 162 999,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
29. 9. 2022