Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina - Bábetko I - prodloužení provozu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014336

Tento projekt navazuje na již realizovaný projekt podpořený z OPZ s číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006644. Dětská skupina Bábetko I bude určena pro veřejnost a bude realizována na adrese Družební 2c/769, Olomouc, PSČ 779 00. Kapacita DS je 12 dětí a projekt bude realizován od: 1.9.2019 - 28.2.2022

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Eduka Bábetko z.s.
 • IČ: 05617294
 • Sídlo:
  • Ulice: Cementářské sídliště
  • Číslo popisné: 1313
  • Městská část: Hranice
  • Město: Hranice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75301

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 062 142,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 540 378,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019