Zpět

Dětská skupina BABYjump

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016259

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzvy č. 03_16_132, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006956.
-provoz dětské skupiny na adrese: Jana Koziny 1628/31, 415 10 Teplice-Trnovany, II.NP areál LUNA.
-kapacita dětské skupiny = 12 míst,
- Celkový harmonogram projektu: od 1.6.2020 do 31.5.2022 fáze provozu DS
Typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina dle zák.č.247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2020 - 31. 5. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • VIVAjump z.s.
 • IČ: 22724711
 • Sídlo:
  • Ulice: Bystřická
  • Číslo popisné: 209/26
  • Město: Dubí
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 417 02

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 442 186,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 430 974,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
29. 9. 2022