Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina ČTYŘLÍSTEK 2019-2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015598

-číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006690
-přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Na Výsluní 229, 252 45 Zvole
-kapacita dětské skupiny: 24
-harmonogram realizace: od 1.1.2020 do 30.6.2022
- forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Středočeský kraj
  • Místo dopadu: Středočeský kraj

Příjemce

  • KC ČTYŘLÍSTEK, z.ú.
  • IČ: 22842560

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 2. 2020