Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Duha Partička

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016145

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzvy 132: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006886
-přesná adresa provozu: Na Ochoze 419, 252 42 Jesenice u Prahy
-kapacita dětské skupiny, tj. počet míst = 12
-celkový harmonogram projektu od 1.2.2020 do 31.1.2022
- dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2020 - 30. 1. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Duha Participace
 • IČ: 75073722
 • Sídlo:
  • Ulice: Senovážné náměstí
  • Číslo popisné: 977/24
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020