Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina eBrána

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016192

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_15_035, 03_15_036, 03_16_132, 03_17_073 a 03_17_074, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51./0.0/0.0/15_035/0002133
-adresa místa provozu: eBrána s.r.o., Milheimova 1010, 530 02 Pardubice
-kapacita zařízení péče o děti je 6
-celkový harmonogram projektu 1.3.2020 - 28.2.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: podniková
- odhadujeme, že zápis do registru dětských skupin bude hotový k 1.3.2020

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • eBRÁNA s.r.o.
 • IČ: 25984764
 • Sídlo:
  • Ulice: Staňkova
  • Číslo popisné: 1322
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 116 900,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020