Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Happy Brno

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015027

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzev: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001733
-přesná adresa místa provozu dětské skupiny : Kainarova 2627/11, 616 00 Brno-Žabovřesky, 1.NP
-kapacita dětské skupiny: 15
-celkový harmonogram projektu: od 01.07.2019 do 30.6.2022
-forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: podniková (pro zaměstnance příjemce a případně pro projektové partnery)

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 7. 2019 - 29. 6. 2022
  • Místo realizace: Jihomoravský kraj
  • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
  • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

  • Ing. Soňa Veselá
  • IČ: 43407480

Financování (v Kč)

  • Příspěvek Unie: 4 593 213,00
  • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
17. 2. 2020