Zpět

Dětská skupina Hvězdička v Kolíně II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017217

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015846
- adresa provozu DS: Kolín II, Fügnerova 446, PSČ 280 02, nebytové prostory v přízemí rodinného domu, v místě stávajícího provozu
- kapacita - 12 dětí
- celkový harmonogram projektu: od 01.07.2021 do 30.06.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost
typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina dle zák.č.247/2014 Sb.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Rodina v Kolíně z.s.
 • IČ: 27037282
 • Sídlo:
  • Ulice: Fügnerova
  • Číslo popisné: 446
  • Městská část: Kolín II
  • Město: Kolín
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 28002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 227 366,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 216 594,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021