Zpět

Dětská skupina Jihočeské univerzity 2 - Kvítek

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016970

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008882,
-Šípková 1822/1, 370 05 České Budějovice 370 05
-kapacitu dětské skupiny, tj. 10 míst,
-celkový harmonogram projektu "od 01.09.2020 do 28.02. 2022"
-forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: podniková

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • IČ: 60076658
 • Sídlo:
  • Ulice: Branišovská
  • Číslo popisné: 1645/31a
  • Městská část: České Budějovice 2
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 370 05

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 408 671,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 165 726,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
29. 9. 2022