Zpět

Dětská skupina Karlovaráček

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016180

Číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_17_073 na který tento projekt navazuje, číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008860.
Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:
adresa místa provozu:Kollárova 551/17, Karlovy Vary
kapacita dětské skupiny:24
Harmonogram realizace:od 1. 4. 2020 do 31.3. 2022
forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
 • Místo realizace: Karlovarský kraj
 • Místo dopadu: Karlovarský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s.
 • IČ: 49755692
 • Sídlo:
  • Ulice: Kollárova
  • Číslo popisné: 551/17
  • Městská část: Drahovice
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 859 280,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 857 520,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021