Zpět

Dětská skupina Klubíčko

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016553

"Návaznost na projekt č.: CZ.3.1.51/0.0/0.0/17_073/0008839. Forma: DS. Údaje k DS: Adresa: Křižovnická 99/4, 350 02 Cheb, Karlovarský kaj. Kapacita DS: 12. Harmonogram realizace: od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2022
Forma DS: pro veřejnost"

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Karlovarský kraj
 • Místo dopadu: Karlovarský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Klubíčko Cheb, z. s.
 • IČ: 70848823
 • Sídlo:
  • Ulice: Křižovnická
  • Číslo popisné: 99/4
  • Městská část: Cheb
  • Město: Cheb
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 847 322,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 325 998,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
1. 6. 2022