Zpět

Dětská skupina Koupák

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016554

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzvy č. 03_17_073: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008691,
-přesná adresu místa provozu dětské skupiny včetně dostatečně specifického vymezení prostor, kde bude zařízení provozováno:Kollárova 261/3, 293 01 Mladá Boleslav, 104 m2
Navazujeme na zařízení provozované na adrese Kollárova 261/3, 293 01 Mladá Boleslav-kapacitu dětské skupiny,tj. počet míst:12
-celkový harmonogram projektu:od 1.9.2020 do 28.2.2022,
-forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Rodinné centrum Koupák, z.s.
 • IČ: 06538932
 • Sídlo:
  • Ulice: Kollárova
  • Číslo popisné: 261/3
  • Městská část: Mladá Boleslav III
  • Město: Mladá Boleslav
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 29301

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 700 442,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 300 078,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 3. 2021