Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Kulíšek

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015600

-předkládaná žádost navazuje na projekt z OPZ výzvy č. 03_17_073, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008849
-adresa místa provozu dětské skupiny: Husova tř. 1651/125b, 370 11 České Budějovice; prostory dětské skupiny jsou umístěny v přízemí budovy
-kapacita dětské skupiny: 12 míst
-harmonogram projektu 1.2.2020 - 31.1.2021
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: podniková dětská skupina

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Jihočeský kraj
  • Místo dopadu: Jihočeský kraj

Příjemce

  • AC Facility, s.r.o.
  • IČ: 24240931

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 2. 2020