Zpět

Dětská skupina Kulíšek

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017205

-předkládaná žádost navazuje na projekt z OPZ výzvy č. 03_19_101, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015600
-adresa místa provozu dětské skupiny: Husova tř. 1651/125b, 370 11 České Budějovice; prostory dětské skupiny jsou umístěny v přízemí budovy
-kapacita dětské skupiny: 12 míst
-harmonogram projektu 1.2.2021 - 31.1.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: podniková dětská skupina

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 1. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • AC Facility, s.r.o.
 • IČ: 24240931
 • Sídlo:
  • Ulice: Husova tř.
  • Číslo popisné: 1651/125b
  • Městská část: České Budějovice 2
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37011

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 239 912,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 4. 2022