Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Mašinka Pardubice (Jana Palacha 2020 -2022)

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016018

Název dětské skupiny: Dětská skupina Mašinka Pardubice
Číslo projektu, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008616
Adresa provozu dětské skupiny: Jana Palacha 1317, 530 02 Pardubice
Kapacita dětské skupiny: 12
Typ dětské skupiny: pro veřejnost
Harmonogram projektu od 01.03.2020 do 28.02.2022

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2020 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • MAŠINKA Pardubice, z. s.
 • IČ: 05503213
 • Sídlo:
  • Ulice: Čs. armády
  • Číslo popisné: 2361
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020