Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina MO v posádce Praha I

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016177

Žádost navazuje na projekt CZ 03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008902, z výzvy č. 03_17_074.
Podniková dětská skupina v posádce Praha I s kapacitou 24 dětí bude poskytovat ve stávajících prostoráchna adrese Janouškova 300/3, 162 00 Praha po dobu 24 měsíců službu péče o děti zaměstnanců rezortu MO. U dvou pečujících osob bude zvýšena kvalifikace. Služba bude poskytována od 1.5.2020 do 30.4.2022.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2020 - 30. 4. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Ministerstvo obrany
 • IČ: 60162694
 • Sídlo:
  • Ulice: Tychonova
  • Číslo popisné: 221/1
  • Městská část: Hradčany
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 642 760,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 642 760,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
30. 12. 2020