Zpět

Dětská skupina Montessori Kampus 2021-2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017223

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje CZ.03.1.51/0.0/19_111/0014241
- přesnou adresu místa provozu dětské skupiny (v detailu ulice a čísla popisného nebo čísla evidenčního): Husova 17, 370 05 České Budějovice
- kapacitu dětské skupiny, tj. počet míst: 12
- celkový harmonogram projektu: od 01.07.2021 do 30.06.2022,
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Smyslů plná společnost, z.s.
 • IČ: 06416012
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Sádkách
  • Číslo popisné: 1811/40
  • Městská část: České Budějovice 2
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37005

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 239 912,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 218 808,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021