Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Montessori RMS II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016130

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008465
- adresa místa provozu dětské skupiny: Čelakovského 1017/14, 430 01 Chomutov, 1.NP budovy
- kapacita dětské skupiny: 12 míst
- celkový harmonogram projektu: 01.04.2020 - 31.03.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Montessori rodinná, mateřská škola o.p.s.
 • IČ: 22795634
 • Sídlo:
  • Ulice: Čelakovského
  • Číslo popisné: 1017/14
  • Městská část: Chomutov I
  • Město: Chomutov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020