Zpět

Dětská skupina ND2

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017216

Projekt plynule navazuje na realizovaný projekt reg.č. CZ.03.1.51/0.0/17_074/0008822 podpořený v rámci výzvy OP Zaměstnanost č. 03_17_074.
Dětská skupina bude nadále provozována na adrese: Anenské náměstí 211/2, 110 00 Praha 1; 1NP; ve stávajících místnostech 5A181, 5A183, 5A184, 5A185, 5A188 a 5A189.
Kapacita skupiny: 7
Forma dětské skupiny: podniková DS
Harmonogram realizace: 1. 3. 2021 - 28.2.2022 (12 měsíců)

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Hlavní město Praha
  • Místo dopadu: Hlavní město Praha

Příjemce

  • Národní divadlo
  • IČ: 00023337

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 10. 2021