Zpět

Dětská skupina NONA 1 - projekt č. II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016975

1) číslo předchozího projektu podpořeného z OPZ z výzvy 03_17_073: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008744
2) adresa místa provozu: Na návsi 21, 252 29, Lety (místnost pro děti včetně hygienického zázemí se
nachází v horním patře vlevo od schodiště,jídelna včetně hygienické zázemí a šatna se nachází v přízemní
části objektu).
3) kapacita DS: 12
4) Harmonogram realizace: od 1. 8. 2020 do 31. 1. 2022
5) forma DS: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2020 - 31. 1. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Školinka NONA, z. s.
 • IČ: 01650866
 • Sídlo:
  • Ulice: Letovská
  • Číslo popisné: 304
  • Městská část: Lety u Dobřichovic
  • Město: Lety
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 252 29

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 822 230,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 321 570,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
29. 9. 2022