Zpět

Dětská skupina - Organizace nevidomých

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008269

Oblast B, neprovozuji zařízené péče o děti déle než 6 měsíců.
Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:
- adresa místa provozu: Štefánikovo náměstí 1972/2 Jihlava
- kapacita dětské skupiny: 6 dětí
- harmonogram: od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2020; z toho fáze budování je plánována do 31. 12. 2018
- forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2018 - 31. 12. 2020
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Místo dopadu: Kraj Vysočina
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Organizace nevidomých z.s.
 • IČ: 26615932
 • Sídlo:
  • Ulice: Fritzova
  • Číslo popisné: 4258/2
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 160 841,60
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 204 854,40

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
26. 8. 2021