Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Panáčci_03

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015621

-číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje je: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008230,
-přesná adresa provozu dětské skupiny:Odbojářů324, Rajhrad, 664 61,
-kapacita dětské skupiny je 12, tj. počet míst,
-celkový harmonogram projektu "od 1.2.2020 do 31.1.2022"- dětská skupina je určená pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Jihomoravský kraj
  • Místo dopadu: Jihomoravský kraj

Příjemce

  • Nebuď sama, z.s.
  • IČ: 03312658

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 2. 2020