Zpět

Dětská skupina - Penguin

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017208

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008325
- přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Běchovická 1498/24, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, 1. nadzemní podlaží
- kapacitu dětské skupiny, tj. počet míst, v původním projektu bylo 8 dětí a nyní bychom chtěli navýšit pro nový projekt kapacitu na 12
- celkový harmonogram projektu: od 01.01.2021 do 30.06.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Penguin foundation, z.s.
 • IČ: 05341841
 • Sídlo:
  • Ulice: K Vodojemu
  • Městská část: Nivnice
  • Město: Nivnice
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68751

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 071 900,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 071 900,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
8. 12. 2021