Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Pidi Midi u louky

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015100

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_15_035, 03_15_036, 03_16_132, 03_17_073 a 03_17_074, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002205
-adresa místa provozu dětské skupiny: Pavla Stránského 3399/2a, 400 01 Ústí nad Labem; vymezení prostor, kde bude zařízení provozováno: hlavní dům a přístavba k hlavnímu domu,
-kapacitu dětské skupiny, tj. počet míst= 10,
-celkový harmonogram projektu od 1.9.2019 do 28.2.2022,
-forma dětské skupiny: pro veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • EKO-CENTRUM Pidi Midi z.s.
 • IČ: 02324407
 • Sídlo:
  • Ulice: Pavla Stránského
  • Číslo popisné: 3399/2a
  • Městská část: Vaňov
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 351 967,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 415 053,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
17. 9. 2019