Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Pidilidi v Otevřené zahradě II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016205

- projekt navazuje na projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008548 z OPZ výzvy č. 03_17_073
- adresa místa provozu: Údolní 33, 602 00 Brno, budova A, 1. patro
- kapacita dětské skupiny: 12 dětí
- celkový harmonogram projektu: od 1.4.2020 do 31.3.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Pidilidi v Otevřené zahradě, z.s.
 • IČ: 06263739
 • Sídlo:
  • Ulice: Údolní
  • Číslo popisné: 567/33
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020