Zpět

Dětská skupina při MŠ Paleček

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016610

Navazujeme na projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008284

Údaje k dětské skupině, o jejíž podporu žádáme:
adresa místa provozu: U Zásobní zahrady 2697/6a, 130 00, Praha 3 (přízemní bezbariérové prostory)
kapacita dětské skupiny: 20
Harmonogram realizace: od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2022
Forma dětské skupiny: pro veřejnost
Typ zařízení: dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2020 - 28. 2. 2022
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Mateřská škola Paleček o.p.s.
 • IČ: 24242594
 • Sídlo:
  • Ulice: U Zásobní zahrady
  • Číslo popisné: 2697/6
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 786 500,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 786 500,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
24. 5. 2022