Zpět

Dětská skupina Sokolík Řevnice 1 (2021-2022)

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017214

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011377
- přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Nerudova 418, Řevnice, 25230
- kapacita dětské skupiny, tj. počet míst: 12 dětí
- celkový harmonogram projektu: od 01.06.2021 do 31.05.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2022
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Sokolík team, z.s.
 • IČ: 05501474
 • Sídlo:
  • Ulice: Ve Škabrdli
  • Číslo popisné: 424
  • Městská část: Lety u Dobřichovic
  • Město: Lety
  • Kraj: Střední Čechy
  • PSČ: 25230

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 239 912,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 218 808,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 7. 2021