Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Sovičky

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013671

-CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006881,
-8. května 232, Velká Bystřice 783 53
-kapacita: 12 dětí,
-od 1. 8. 2019 do 31. 1. 2022
- DS pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2019 - 30. 1. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Spolek deseti sýkorek
 • IČ: 04669851
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 10
  • Město: Tršice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78357

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 062 142,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 540 378,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019