Zpět

Dětská skupina Sovička

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015942

Projekt zahrnuje klíčovou aktivitu a to "Provoz dětské skupiny Sovička". Projekt bude realizován na území města Rýmařov. Cílovou skupinou projektu jsou rodiče dětí z Rýmařova a okolí. Kapacita DS bude 15 dětí ve věku od 2 let (s výjimkou 1,5 roku) do 5 let. V rámci projektu bude podpořeno 15 rodičů. Díky realizaci projektu bude rodičům umožněno sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Realizací projektu poskytoval naváže na předchozí poskytování služby.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2021 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově
 • IČ: 48806749
 • Sídlo:
  • Ulice: třída Hrdinů
  • Číslo popisné: 785/48
  • Městská část: Rýmařov
  • Město: Rýmařov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 79501

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 583 618,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 279 462,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
9. 5. 2022