Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina Sýkorky II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014101

-číslo projektu na který projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006888
-místo realizace: Vacanovice 10, Tršice 783 57, přízemí
-kapacita: 6 dětí
-celkový harmonogram projektu: 1. 9. 2019 - 28. 2. 2022
- DS pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 27. 2. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Spolek deseti sýkorek
 • IČ: 04669851
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 10
  • Město: Tršice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 78357

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 531 071,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 270 189,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
10. 9. 2019