Zpět

Dětská skupina V Zahrádce

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016687

- číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. 03_15_035, 03_15_036, 03_16_132, 03_17_073 a 03_17_074, na který tento projekt navazuje, číslo projektu musí být ve formátu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006849,
- přesnou adresu místa provozu dětské skupiny - Hluchavková E446, PSČ 3100 Plzeň - přízemní prostor
- kapacitu dětské skupiny, tj. počet míst je max. 12
- celkový harmonogram projektu (v detailu "od 1.10.2020 do 31.3.2022")
- forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Chraň vědomě! z.s.
 • IČ: 05740321
 • Sídlo:
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 847 322,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 325 998,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
2. 8. 2021