Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupina VČELKA II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016202

Číslo (předcházejícího) projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006887
Projekt se bude realizovat na adrese: Na Kříbě 43, 783 72 Velký Týnec, v pronajatých prostorách. Podrobnější popis prostor je uveden v příloze: Technická dokumentace, nákres.
Dětská skupina (dále jen"DS") dle zákona č. 247/2014 Sb. je plánována pro kapacitu 12 dětí
Harmonogram projektu (1.4.2020 - 31.3.2022) - provoz DS.
Forma DS: pro veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • KnowTech, z. s.
 • IČ: 01765469
 • Sídlo:
  • Ulice: Mozartova
  • Číslo popisné: 281/24
  • Městská část: Nová Ulice
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 454 732,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 433 188,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020