Zpět

Dětská skupina Zlatíčka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017037

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008541
- přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Zlatá Olešnice, č.p. 135, 54101 Trutnov
- kapacita dětské skupiny, tj. počet míst: 9
- celkový harmonogram projektu: provoz 1.1.2021 - 30.6.2022
- forma dětské skupiny: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Obec Zlatá Olešnice
 • IČ: 00278483
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 145
  • Město: Zlatá Olešnice
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 541 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 281 604,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 226 165,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
28. 9. 2022