Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupinka Delfínci

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015906

-číslo projektu podpořeného z OPZ výzev č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008911, navazujeme na výzvu 101 na kontinuální provoz dětské skupiny
-přesná adresa místa provozu dětské skupiny : Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa, přízemí, vymezení prostor: šatna, herna s výdejnou jídla, ložnice - celkem 109 m2
-kapacitu dětské skupiny: 12,
-celkový harmonogram projektu : od 26.3.2020 do 25.3..2022
- forma dětské skupiny : pro veřejnost
- finanční dostupnost pro rodiče s malými dětmi

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 26. 3. 2020 - 24. 3. 2022
 • Místo realizace: Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Dětské centrum Delfínek, z.s.
 • IČ: 03780074
 • Sídlo:
  • Ulice: Havířská
  • Číslo popisné: 1996
  • Městská část: Česká Lípa
  • Město: Česká Lípa
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 47001

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 442 186,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 430 974,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020