Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětská skupiny Pampeliška II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016066

Projekt navazuje na Dětskou skupinu Pampeliška, reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006829
Projekt bude realizován na adrese Husova 361, 38601 Strakonice. Kapacita zařízení bude 9 dětí, schválení navýšení DS KHS, viz. příloha.
Celkový harmonogram projektu: od 1.4.2020 do 31.3.2022
Typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina dle zák.č.247/2014 Sb.
Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s.
 • IČ: 28154975
 • Sídlo:
  • Ulice: Vladislavova
  • Číslo popisné: 250
  • Městská část: Písek
  • Město: Písek
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39701

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 847 322,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 325 998,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020