Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětské centrum Polipsy

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010254

Projekt zahrnuje provoz finančně a místně dostupné služby péče o děti - dětské skupiny pro veřejnost. Umístění dětí ve věku od 3 let do začátku školní docházky do centra (dopolední nebo celodenní péče o děti pod vedením zkušených pečujících osob) umožní nebo usnadní jejich rodičům návrat do zaměstnání, což je cílem projektu. Pro děti bude vytvořeno harmonické a bezpečné prostředí pro zdravý tělesný a duševní vývoj v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti, Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, Rodiče samoživitelé

Příjemce

 • Obec Čestín
 • IČ: 00236055
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 3
  • Město: Čestín
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28510

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 076 066,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 189 894,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
25. 7. 2019