Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětský klub Kvíčovice

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014004

V rámci projektu dojde k zajištění péče o děti školního věku pro rodiče z Kvíčovic a okolí, která bude poskytována prostřednictvím dětského klubu v budově OÚ v době od 13h do 18h. Projekt umožní rodičům dětí z území MAS Radbuza zajistit péči o své děti v době trvání jejich pracovní doby, která je většinou na několika směnný pracovní provoz (v okolí se nachází velké firmy jako např. Evobus aj.). Projekt navazuje na obdobný projekt s realizací 2018-2019, není proto nutná analýza využití kapacity.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2019 - 30. 10. 2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Obec Kvíčovice
 • IČ: 00572357
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 50
  • Město: Kvíčovice
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 34562

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 976 250,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 348 750,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
21. 9. 2020