Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Dětský koutek ADP 2020-2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015646

- Tento projekt plynule navazuje na CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008926. Ukončení realizace 073 je k 31.12.2019.
- Anglické nábřeží 2434/1; 301 00 Plzeň; 4. NP
- Registrovaná dětská skupina MPSV v sekci Plzeňský kraj
- kapacita dětské skupiny: 12
- Forma dětské skupiny: Podniková dětské skupina pro péči o děti předškolního věku dle zákona č. 247/2014 Sb.
- Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Podnikové
- Harmonogram tohoto projektu: 1.1.2020 - 30.6.2022

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Plzeňský kraj
  • Místo dopadu: Plzeňský kraj

Příjemce

  • ADP Employer Services Česká republika, a.s.
  • IČ: 61858684

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 2. 2020