Zpět

DigiKompetence - systémová podpora v oblasti dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova

Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0017234

Projekt DigiKompetence přispěje k zajištění potřebné systémové podpory dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova. Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí pro výkon práce z domova. V rámci projektu budou vytvořeny prvky systémové podpory dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova za účelem podpory aktérů trhu práce při zavádění institutu práce z domova.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci, Relevantní aktéři na trhu práce a jejich zaměstnanci

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 16 933 065,13
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 3 619 514,87

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.4 Modernizace institucí trhu práce
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání
 • Výzva: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Více informací o projektu


 
4. 1. 2022