Zpět

Dluhová poradna CPPP

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017199

Projekt řeší problém zadluženosti a nízké finanční a dluhové gramotnosti u CS Osoby ohrožené předlužeností. Projektem bude podpořeno 250, u kterých dojde ke stabilizaci jejich ekonomické situace, zvýšením jejich informovanosti, fin. a ldl. gramotnosti a zvýšením kompetencí k hospodaření s penězi a práce s dluhy formou individuální podpory, což celkově povede k jejich soc. začlenění.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby ohrožené předlužeností, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
 • IČ: 22825495
 • Sídlo:
  • Ulice: K Náhonu
  • Číslo popisné: 987/6
  • Městská část: Hloubětín
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 19800

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 919 562,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 3 919 562,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021