Zpět

Dostuduj - služba podporovaného vzdělávání

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017191

Posláním služby podporovaného vzdělávání je pomoci mladým lidem s duševním onemocněním ve výběru, zahájení a udržení se ve vzdělávacím systému podle jejich vlastních preferencí a připravit se tak na pracovní kariéru. Zavedením této nové služby ve Fokusu Praha dojde k vytvoření chybějícího článku služeb mezi již 15 let poskytovaným primárně preventivním programem Blázníš? No a! a službami týmu podporovaného zaměstnávání. Takto komplexní navazující služby významně podpoří inkluzi cílové skupiny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, Pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovníci, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Fokus Praha, z.ú.
 • IČ: 45701822
 • Sídlo:
  • Ulice: Dolákova
  • Číslo popisné: 536/24
  • Městská část: Bohnice
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18100

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 079 989,12
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 4 079 989,13

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
16. 7. 2021