Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

DS ČÁP-DOOSAN podpora provozu 2020 - 2022

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015976

Projekt navazuje na projekt č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008500
Lidická 384, Dobříš 262 02. Prostory Dětské skupiny ČÁP-DOOSAN v 1. NP budovy ZŠ Lidická.
Kapacita 12 míst
Projekt na finanční podporu provozu od 01.02.2020 do 31.01.2022.
Veřejná dětská skupina.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Středočeský kraj
  • Místo dopadu: Středočeský kraj

Příjemce

  • obecně prospěšná společnost ČAP
  • IČ: 24264334

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
20. 2. 2020